header_title
Đăng ký thành viên Đăng nhập
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật: +84 938 340333 tpquycom@gmail.com
  Bán hàng 1: +84 938 340333 tpquy@tpquy.com
  Bán hàng 2: +84 82 214 0642 tpquycom@gmail.com
  Hỗ trợ Bán hàng 1: +84 918 848 737 tpquy.tuyet@gmail.com
Hotline: Direct: 0918.340.333
Dự án
Đối tác
 Sản phẩm
LT4300M - 5.7
LT4300M - 5.7
LT4200M - 3.5
LT4200M - 3.5
GLC2300L is a mid-size 5.7-inch monochrome model with network connectivity.
GLC2300L is a mid-size 5.7-inch monochrome model with network connectivity.
GLC2300T Graphic Logic Controller
GLC2300T Graphic Logic Controller
GLC2400T Graphic Logic Controller
GLC2400T Graphic Logic Controller
GLC2500T Graphic Logic Controller
GLC2500T Graphic Logic Controller
GLC2600T Graphic Logic Controller
GLC2600T Graphic Logic Controller
CANopen Slave Module for up to 7 EXM Modules (with built in 12pt Input/6pt Output)
CANopen Slave Module for up to 7 EXM Modules (with built in 12pt Input/6pt Output)
CANopen Master Module for LT3000 Series
CANopen Master Module for LT3000 Series
EX I/O Expansion Modules
EX I/O Expansion Modules
LT3300S 5.7” Operator Interface Plus Control
LT3300S 5.7” Operator Interface Plus Control
LT3301 5.7” Operator Interface Plus Control
LT3301 5.7” Operator Interface Plus Control
LT3201 3.8" Operator Interface Plus Control
LT3201 3.8" Operator Interface Plus Control
AGP3600T 12" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3600T 12" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3500T 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3500T 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3500S 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3500S 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O (AC Version)
AGP3500L 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3500L 10.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3400S 7.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3400S 7.4" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300T 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300T 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300S 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300S 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300L 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3300L 5.7" Integrated Control Operator Interface + Discrete I/O
AGP3600T 12" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port (DC Version)
AGP3600T 12" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port (DC Version)
AGP3500T 10.4" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port (AC Version)
AGP3500T 10.4" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port (AC Version)
AGP3400T 7.4" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port
AGP3400T 7.4" Integrated Control Operator Interface + Flex Network Port
   
 Trang: 1 [2<< sau >> 
Công ty TNHH Toàn Phú Quý
Địa chỉ: 23/27F, Đường 26, KP4, Phường Phước Long A, Quận 9 Tp.HCM
MST: 0304666507
Điện thoại: (08) 2214.0640
Email: tpquy@tpquy.com
Copyright © by Toan Phu Quy.
Powered by ACES
Thông báo website Toàn Phú Quý

hotline
0938 340 333